Przedmiot działalności

ordn

 

Placówka prowadzi bezpłatną kompleksową opiekę rehabilitacyjną dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców
,
a także możliwość odpłatnych zabiegów dla prywatnych pacjentów na podstawie skierowania od lekarza.

Bezpłatną opieką objęci są pacjenci z Tomaszowa Mazowieckiego posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkańcy okolicznych gmin na podstawie podpisanych porozumień tj.

Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Paradyż, Opoczno, Rzeczyca, Rokiciny, Wolbórz, Ujazd, Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek.
Ponadto Ośrodek obejmuje opieką rehabilitacyjną połączoną z opieką dzienną
dzieci
z głębokim upośledzeniem w grupach rewalidacyjno-wychowawczych
na podstawie zawartych zasad współpracy z placówką oświatową z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.

Wytworzył:
Agnieszka Wilczyńska
(2017-03-08)
Udostępnił:
Agata Jaworska
(2017-03-08 14:58:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Jaworska
(2017-03-08 15:02:50)