Prowadzone rejestry/ewidencje

 • Rejestr udostępnionej dokumentacji medycznej

 • Rejestr zamówień publicznych

 • Rejestr  osób zapoznanych z przepisami o ochronie danych osobowych

 • Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych

 • Ewidencja akt osobowych pracowników

 • Ewidencja czasu pracy

 • Spis zarządzeń Dyrektora ORDN w Tomaszowie Mazowieckim

 • Spis zarządzeń Finansowych Dyrektora ORDN w Tomaszowie Mazowieckim

 • Księgi inwentarzowe

 • Dziennik korespondencyjny/ ORDN

 • Dziennik korespondencyjny/ CUW

Wytworzył:
Przemysław Wodzyński
(2018-04-26)
Udostępnił:
Agata Jaworska
(2018-04-26 12:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Agata Jaworska
(2019-03-22 14:22:15)